Orientacyjne warunki pożyczenia auta

Każdorazowo przed pożyczeniem wozu należy zdobyć szczegółowe warunki umowy. Nawet jeżeli pracobiorca wypożyczalni poinformuje kontrahenta o wszystkich zapisach umowy oraz nakreśli wnikliwie kontrahentowi wszelkie warunki wypożyczenia i zwrotu samochodu, należy całkowicie przeczytać umowę.

W większości wypadków wszelkie warunki wypożyczenia są zawarte w umowie, niemniej zdarza się, że wypożyczalnie obejmują w umowie zapis, iż konsumentowi znany jest szczegółowo regulamin wypożyczalni. W takim przypadku należy również uczynić dogłębnie wszelkie zapisy owego regulaminu. Jest to szczególnie ważne w przypadku rezerwacji auta drogą internetową. W takim wypadku kontrahent zawiera umowę już w chwili złożenia zamówienia on-line, w związku z tym w czasie odbioru samochodu z wypożyczalni winien już się do nich stosować. W przypadku rezerwacji online należy jednak obowiązkowo w momencie fizycznego wypożyczania samochodu prosić o papierową wersję umowy i warunków wypożyczenia samochodu.

Posiadanie takiego dokumentu ma prawo być szczególnie pożyteczne w przypadku konieczności rozstrzygania sporów połączonych z ewentualnymi przeszkodami związanymi w wypożyczonym autem – sprawdź wypożyczalnia samochodów Siedlce. Jednym z zapisów umowy jest dokładne określenie terminu oddania samochodu po upływie czasu, na jaki opiewa umowa wypożyczenia. Nie należy powstrzymywać się wyłącznie do sprawdzenia daty, lecz w głównej mierze sprawić, czy umowa nie zawiera dokładnych ram czasowych z dokładnością do jednej minuty. W praktyce zdarza się, że umowa obejmuje okres pożyczenia z uwzględnieniem dokładnego czasu zwrotu wozu.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz